Filosofia i poesia
DE LA IMPURESA DE LA FILOSOFIA

 

DE LA IMPOTÈNCIA DELS ARGUMENTS TRANSCENDENTALS
A LA IMPURESA DE LA FILOSOFIA

Publicat en Quaderns de filosofia i ciència nº 34, pàgs: 121-127, València, 2004.

DE LA IMPURESA DE LA FILOSOFIA
Publicat en castellà en Recerca, any 2003, pàgs: 13-22.
Universitat Jaume I. Castelló, 2003.