Filosofia i poesia
QÜESTIONS EPISTEMOLÒGIQUES I DE FILOSOFIA DEL LLENGUATGE

 

Els humans, animals que juguen i es busquen lingüísticament
En L’Espill, Vol. 56 Pàgs: 86-97
Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2017

In what way is it possible to be a sceptic?
Article publicat en LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica,
Universidad Complutense de Madrid, 2012, Vol. 45, pàgs: 211-222.

"Russell i Els problemes de la filosofia, un segle després" publicat com
a Pròleg a Els problemes de la filosofia de Bertrand Russell, Accent
Editorial, Girona, 2008.

¿QUÉ ES UNA CREENCIA?
Article publicat en Logos. Anales del Seminario de Metafísica, Vol. 38, pàgs: 199-221.
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005.

LLENGUATGE I PENSAMENT EN ROUSSEAU.[versió pdf.]
Publicat en Comprendre. Revista catalana de filosofia, Vol. V-2003/2, pàgs: 182-195.
Universitat Ramon Llull. Barcelona, 2003.

FILOSOFIA I NORMATIVITAT EN L'OBRA DE JOSEP LLUÍS BLASCO
Publicat en L'Espill, Vol. 15, pàgs: 186-195.
Universitat de València - Edicions Tres i Quatre. València, 2003.

ESCEPTICISMO Y ARGUMENTOS TRASCENDENTALES.
Publicat en Pensamiento, Vol. 58, nº 222, pàgs: 437-459.
Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, 2002.

LA PERCEPCIÓ[versió pdf.]
Publicat en Terricabras, J. M. (coord.), Teoria del coneixement.
UOC-Àgora, Barcelona, 2001, pàgs: 85-103.

LLENGUATGE I CONEIXEMENT EN EL CRÀTIL DE PLATÓ
Publicat en Enrahonar, Vol. 28, pàgs: 123-143.
Universitat Autònoma de Barcelona, 1998.

K.O. APEL: TRANSCENDENTALISME I PRAXI DE LA VERITAT [versió pdf.]
Publicat en Defez, A. & Olesti, J. (eds.),"Sobre la veritat" / Estudi General, nº 16.
Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, 1996, pàgs: 107-120.

DE COM AQUIL·LES AGAFA LA TORTUGA DE GETTIER:
ENTORN DEL PROBLEMA DE L'EVIDÈNCIA ADEQUADA

Publicat en Actes XI Congrés Valencià de Filosofia, Andorra la Vella, 1995.
Societat de Filosofia del País Valencià, València, 1996, pàgs: 61-75.

REFERÈNCIA DEL PARLANT VERSUS REFERÈNCIA SEMÀNTICA
Publicat en Quaderns de filosofia i ciència, Vol. 23-24, pàgs: 59-67.
València, 1994.

¿CÓMO ES QUE EDIPO NO SOSPECHÓ QUE YOCASTA ERA SU MADRE?
REFLEXIONES EN TORNO AL ESCEPTICISMO SOBRE LA INDUCCIÓN
[versió pdf.]
Publicat en Marrades, J. & Sánchez, N. (eds.), Mirar con cuidado. Filosofía y escepticismo.
Pre-Textos, València, 1994, pàgs: 221-236.

¿NOS DAN LAS GRACIAS LAS MÁQUINAS DE TABACO?, [versió pdf.]
en Quaderns de filosofia i ciència, Vol. 21-22, pàgs: 45-54.
Societat de Filosofia del País Valencià. València, 1993.