Filosofia i poesia
TEMES D'ÈTICA APLICADA:

 

THE PROBLEM OF ANIMALS IN ORTEGA AND WITTGENSTEIN
En Revista Guillermo de Ockham, Vol. 16, nº 2, Pàgs: 7- 13
Universidad de Buenaventura (Cali – Colombia), 2018

“SÓLO DE UN SER HUMANO Y DE LO QUE SE LE PARECE…”
EL PROBLEMA DE LOS ANIMALES EN ORTEGA Y EN WITTGENSTEIN
En De Salas, J. & Ariso. J,M. (coords.), Ortega y Wittgenstein.
Ensayos de Filosofía Práctica. Pàgs: 279-302
TECNOS. Madrid, 2018

SUICIDIOS, EUTANASIA Y LA CONCEPCIÓN SAGRADA DE LA VIDA.
Publicat en Quintanas, A. (ed.), El transfondo biopolítico de la
bioética. Edit. Documenta Universitària, Girona 2013,
pàgs:113-124.

CONTRA ALLÒ SAGRAT.
Publicat en Actes del XIX Congrés Valencià de Filosofia celebrat a la
Universitat de València en març del 2012. Edit: Diazotec, València, 2012,
pàgs: 53-61.

UNA ALTRA PARET ÉS POSSIBLE.
REALISME, RESPONSABILITAT I SOCIETATS INDECENTS.

Conferència llegida el 19 de novembre de 2011 a la Facultat de Filosofia
de la Universitat de València dintre del cicle "Una mirada filosòfica a la
crisi".

QUÈ DIEM QUAN DIEM QUE ELS ANIMALS TENEN DRETS? [versió pdf.]
Publicat a L’Espill nº 24, Universitat de València –
Edit. 3 i 4, València, 2006, pàgs: 35-41

SEXUALITAT, ADOPCIÓ I IDENTITAT [versió pdf.]
Article publicat a L'Espill Vol.18, pàgs: 31-38.
Universitat de València - Edicions Tres i Quatre. València, 2004.

DELS DRETS DELS ANIMALS
Publicat en Revista de Catalunya, Vol. 177, pàgs: 11-27. Barcelona, 2002.

DEL SUÏCIDI, LA PENA DE LA MORT I LA PENA DE MORT
Publicat en Revista de Catalunya, Vol. 101, pàgs: 11-31. Barcelona, 1985.