Filosofia i poesia
IDENTITAT PERSONAL

 

DE LA PRÒPIA VEU A LA VEU PRÒPIA: INDIVIDU I IRREPETIBILITAT EN EL LLENGUATGE
P ublicat a L’ESPILL nº 35, pàgs: 6-12. Universitat de València, Valencia 2010.

"¡PERO SI YO SOY YO!": NEOCARTESIANISMO E IDENTIDAD PERSONAL.
Publicat en Thémata. Revista de Filosofía. Vol. 28, pàgs: 11-27. Sevilla, 2002.

"ENTRE UN NO-JA I UN NO-ENCARA": SOBRE LES PERSONES I LLUR IDENTITAT
Publicat en Revista de Catalunya Vol. 91, pàgs: 11-28. Barcelona, 1994.