Filosofia i poesia
TEMES DE FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

 

LA MORT, FILOSÒFICAMENT PARLANT
Article publicat en L’Espill, Vol. 60 Pàgs: 40-49
Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2019

LENGUAJE Y REALISMO METAFÍSICO EN LOCKE
Article publicat en Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica,
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2009,
vol. 65 núm. 244, pàgs: 279-295.

RELIGIÓ I MISTICISME EN BERTRAND RUSSELL
Publicat a la revista L’Espill nº30, Universitat de València – Edit 3 i 4,
València, 2008, pàgs: 160-171

EL REALISME ANTIRREALISTA DE WILLIAM JAMES
Article publicat en Comprendre. Revista catalana de filosofia,
2007/1-2, pàgs: 97-110.

“VERITAT I MENTIDA EN SENTIT EXTRAMORAL”.
UNA LECTURA INTERESSADA.
[versió pdf ]
Lliçó llegida al I.S. Camp de Morvedre (Sagunt) el 7 de maig de 2007.

TRES REACCIONS A HEGEL:
POSITIVISME, MARXISME I VITALISME

Publicat en Terricabras, J.M. (ed.), Història del pensament filosòfic i científic Vol. I.
Universitat Oberta de Catalunya / Àgora - Biblioteca Oberta, Barcelona, 2001,
pàgs: 339-370.

EL PRAGMATISME AMERICÀ
Publicat en Terricabras (ed.), Història del pensament filosòfic i científic Vol. II.
Universitat Oberta de Catalunya/Agora- Biblioteca Oberta, Barcelona, 2001,
pàgs: 133-153.

CARTESIANISMO
Publicat en Muñoz, J. & Velarde, J. (eds.), Compendio de Epistemología.
Edit. Trotta, Madrid, 2000, pàgs: 95-99.

DOGMA, DOGMATISMO Y ESCEPTICISMO
Publicat en Muñoz, J. & Velarde, J. (eds.), Compendio de Epistemología.
Edit. Trotta, Madrid, 2000, pàgs: 188-191.

FE, FIDEÍSMO Y CREENCIA RELIGIOSA
Publicat en Muñoz, J. & Velarde, J. (eds.), Compendio de Epistemología.
Edit. Trotta, Madrid, 2000, pàgs: 266-268