Filosofia i poesia
NACIONALISME

 

gif Antoni Defez: "SERÀ EL CORONAVIRUS L'INICI DE L'OPORTUNITAT DE LA XINA?"
Entrevista publicada a la revista El Temps: 07.05.2020

DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE NACIONS?
En Cogitare aude. Girona:
Documenta Universitaria, 2016. Pàgs: 105-116.

LA NACIÓ COM A REALITAT INTENSIONAL
Publicat en Actes del II Congrés Català de Filosofia celebrat a Sueca
(València) en novembre del 2011. Edit: PUV, València, 2012, pàgs: 479-484

NACIONALISMO TRANSPARENTE
Text llegit en català en el Congrés Internacional "Il·lustració i Nacionalisme"
celebrat a València els dies 5, 6 y 7 de maig de 2009, i organitzat per la
Diputació de València, el Dt. de Metafísica i Tª de Coneixement de la
Universitat de València i el Dt. de Filosofía de la Universidad de Castilla-La Mancha.
S’ofereix la versió castellana del text que és la que apareixerà en les actes del congrés.

UNA BANDERA COM LA DE SOMÀLIA, PER A QUÈ?
Article publicat al llibre País Valencià, segle XXI. Vint-i-una reflexions crítiques.
Universitat de València, 2009, pàgs: 75-78.

'EXPERIENTIA DOCET' [versió pdf. ]
El problema nacional del País Valencià més enllà del blaverisme
Publicat al Diari AVUI, divendres 3 de desembre de 2004

PER QUÈ ELS CATALANS NO ENTENEN ELS VALENCIANS
El blaverisme és com un virus: muta contínuament per perpetuar-se
Publicat al Diari AVUI, dilluns 11 de novembre de 2004

¿AUTOVÍA DE VALENCIA? REFLEXIONES SOBRE LO ESPAÑOL
Ponència llegida en la Taula rodonda "Identidades colectivas"
inclosa en el Congreso Anual de la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha
dedicat al tema "Identidades y conflictos: perspectivas actuales",
i que tingué lloc a la ciutat de Toledo els dies 7 i 8 de maig de 2004.

LA TRANSICIÓ I LA SIMPLICITAT DEL BÉ
Ponència llegida a la taula rodona "El nou panorama de les idees"
del X Congrés de Pensament: "Història i Política: La Transició i el debat
de les idees" inclòs dins dels 33 Premis Octubre: "Memòria de la Transició",
i que tingué lloc a València del 26 al 30 d'octubre de 2004.

NACIONALISME I INIDENTITAT
Publicat en L'Espill, Vol. 14, pàgs: 6-15.
Universitat de València - Edicions Tres i Quatre. València, 2003.

MEMORIA, IDENTIDAD Y NACIÓN.
Publicat en Torrevejano M. & Faerna, A.M. (eds.), Identidad, Individuo e historia,
pàgs: 287-300. Pre-Textos. Valencia, 2003.

ELS VALENCIANS: UN CAS ENTRE JAUME I I L'ARITMÈTICA
Article aparegut en la Revista Ç CETRENCADA (Monogràfic: La catalanitat),
Barcelona, primavera del 1997.