Filosofia i poesia
MATERIALS WITTGENSTEIN


LUDWIG WITTGENSTEIN: introducció a la seva obra, fragments i lèxic.

FILOSOFIA DE O FILOSOFÍA AMB EL LLENGUATGE. EL CAS ATÍPIC DE WITTGENSTEIN
En Filosofia, ara! Una revista per pensar, Vol. 3, nº 3. Pàgs: 5-7
http://filoara.cat/, 2017

AN APPROACH TO WITTGENSTEIN’S ANTIREALISM
En Revista Guillermo de Ockham, Vol, 15, nº 1, Pàgs: 59- 65
Universidad de Buenaventura (Cali – Colombia), 2017

MIRA-T'HO AIXÍ. UNES NOTES METAFILOSÒFIQUES DE LA MÀ DE WITTGENSTEIN I SIMMEL.
En Filosofia, ara! Una revista per pensar. Vol. 2, nº 3, 2016.
Pàgs: 5-7.

EL PROBLEMA DEL REALISMO EN LA FILOSOFIA DE WITTGENSTEIN.
En Rychter, P. (ed.), Realismo y experiencia. València: Pre-Textos, 2016.
Pàgs: 41-52.

ORTEGA Y WITTGENSTEIN: NO TAN LEJOS
Article publicat en Revista de Filosofia Vol. 39, núm. 2, pàgs: 81-100.
Universidad Complutense de Madrid, 2014.

PLATO, WITTGENSTEIN AND THE ORIGINS OF LANGUAGE
Article publicat en Perssinoto, L. & Ramón, B. (eds.), Wittgenstein and
Plato. Connections, Comparisions and Contrasts. Edit: Plagave Macmillan,
London 2013, pàgs: 183-195.

WITTGENSTEIN Y LA MÚSICA
Article publicat en Marrades, J. (ed.), Wittgenstein. Arte y Filosofia.
Edit: Plaza y Valdés, Madrid 2013, pàgs: 255-276.

DE QUÉ SUJETO TRATA LA FILOSOFÍA DEL SEGUNDO WITTGENSTEIN?
Article publicat en Daimon. Revista Internacional de Filosofia,
nº 47, Universidad de Murcia, Murcia, 2009, pàgs: 83-92.

FILOSOFÍA Y SILENCIO EN WITTGENSTEIN
Article publicat en Revista de Filosofia Vol 34, núm 1.
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2009

CAUSALIDAD E INDUCCIÓN EN EL TRACTATUS DE WITTGENSTEIN
Article publicat en Agora. Papeles de Filosofía,Vol. 27, núm. 2, pàgs: 41-61.
Universidade de Santiago de Compostela, 2008.

“QUE QUEDIN ELS PENSAMENTS EN CALMA”.
SOBRE EL SENTIT DE LA FILOSOFIA EN WITTGENSTEIN
[versió pdf ]
publicat en Alcoberro R. (ed.), Històries de la Filosofia,
de Alcoberro, R. (ed.), La Busca, Barcelona, 2007.

PENSAMIENTO Y LENGUAJE EN EL PRIMER WITTGENSTEIN
Publicat en Ágora. Papeles de Filosofía, Vol. 19, Pàgs: 153-167.
Universidade de Santiago de Compostela, 2001.

CREENÇA I NORMATIVITAT EN ELS ORÍGENS DE LA FILOSOFIA ANALÍTICA.
Publicat en Quaderns de filosofia i ciència, Vol. 29, pàgs: 83-95.
Societat de Filosofia del País Valencià. València, 2000.

RACIONALITAT, LLENGUATGES PRIVATS I ONTOLOGIA
Publicat en Taula. Quaderns de pensament, Vol. 29-30, pàgs: 65-74.
Universitat de les Illes Balears, Palma, 1998.

"DÍGALES QUE MI VIDA HA SIDO MARAVILLOSA":
ÈTICA Y EXISTENCIA EN L. WITTGENSTEIN
.
Publicat en Isegoría, Vol. 9, pàgs: 154-163.
CSIC/Instituto de Filosofía. Madrid, 1994.

REALISMO SIN EMPIRISMO
Publicat en Anales del Seminario de Metafísica, Vol. 28, Pàgs: 13-25.
Universidad Complutense, Madrid, 1994

EL PROBLEMA DE LA VERDAD EN EL TRACTATUS DE WITTGENSTEIN
Publicat en Sanfélix, V. (ed.), Acerca de Wittgenstein, pàgs: 69-82.
Pre-Textos, València, 1993.

LA FAL·LÀCIA DE LA FAL·LÀCIA DE L'ASSERCIÓ: REFLEXIONS
SOBRE EL CONCEPTE DE 'SABER' EN EL II WITTGENSTEIN

Publicat en Quaderns de filosofia i ciència, Vol. 15-16, pàgs: 143-152.
València, 1989.

WITTGENSTEIN I EL MATERIALISME
Publicat en Quaderns de filosofia i ciència, Vol. 14, pàgs: 69-80.
Societat de Filosofia del País Valencià, València, 1988.

SABER I CERTESA EN EL TRACTATUS DE WITTGENSTEIN
Publicat en Quaderns de filosofia i ciència nº 12, pàgs: 87-101.
València, 1987.